INFORMARE
cu privire la
Prelucrarea datelor cu caracter personal


 

Stimați parteneri,

Vă informăm că S.C. BEST INVEST S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care reprezintă societatea dvs. în relația cu firma noastră, în scop contractual și legal, iar în măsura în care sunteți / ați fost de acord, în scop de marketing direct, adică pentru a vă ține la curent cu produsele sau serviciile oferite de firma noastră.

Temeiul aplicării îl constituie raporturile juridice care se încheie între părți fie o dată cu încheierea contractului comercial sau prin transmiterea unor comenzi de produse / prestări servicii și materializate în final prin emiterea facturii fiscale. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autoritățile publice, operatori sau împuterniciți ai acestora astfel:

 • pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora către: A.N.A.F., Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, etc.;
 • la solicitarea expresă: autoritate judecătorească, autorități publice centrale și locale, poliție;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, către furnizorii noștri de produse și servicii.

Acest tip de comunicare este ocazională, în funcție de situație.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopurile arătate mai sus sunt următoarele:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon de contact;
 • adresă de e-mail.

În ceea ce privește scopul de marketing direct, doar în situația în care ați fost de acord, datele personale vor fi prelucrate în acest scop.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal o reprezintă perioada contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de 3 (trei) ani.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele cărora li se prelucrează date personale (persoane vizate) au următoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a vă adresa justiției sau a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la adresa: Calea Rahovei, nr. 266 – 268, Electromagnetica Business Park, corpul 60, etajul 2, biroul 25A, sectorul 5, București, 050912, România.

Dacă există nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor personale la adresa de e-mail din pagina de contact.

Datele personale furnizate de dvs. nu vor fi transferate în alte state.

S.C. BEST INVEST S.R.L. se angajează și își asumă responsabilitatea de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le furnizați.